Beaumarais

Beaumarais

Kerkklok uit Beaumarais

Verhaal

De kerkklok was in werking tussen 1885 en 1974 in de parochiekerk van Beaumarais (district Saarlouis). Het werd geschonken door de heer Henry de Galhau samen met twee klokken en het belfort (plaquette op de achterwand). De klok heeft links een kwartierslagwerk, rechts een uurslagwerk en in het midden het gaandwerk. Een speciaal apparaat zorgt ervoor dat de energiestroom naar het uurwerk behouden blijft terwijl het horloge wordt opgewonden. De onderbreking zou anders een negatief effect hebben op de snelheidsnauwkeurigheid. Het horloge heeft een haak echappement (met kleine retour). De klok werd in 1992 gerestaureerd door Bettina Rhoden ter gelegenheid van de 300ste verjaardag van de kerk van Beaumarais.

Ungerer

De familie Ungerer

De klok is in 1885 gebouwd door de firma Ungerer Frères (voorheen Schwilgué). Jean-Baptiste Schwilgué kwam in 1827 naar Straatsburg en sloot zich aan bij een bedrijf dat weegbruggen maakte. Op zijn voorstel werd het assortiment uitgebreid met onder meer torenklokken. In 1838 kreeg hij de opdracht om de astronomische klok van de minister weer aan de praat te krijgen. Hij richtte een naamloze vennootschap op en droeg de leiding van de werkplaats over aan de gebroeders Ungerer. Schwilgué besloot het oude horloge niet te repareren, maar een nieuw uurwerk te bouwen met een aantal mechanische innovaties. Zo bouwde hij de door hem uitgevonden kerkcomputer, een fijn berekend mechanisme dat voor alle tijden de verplaatsbare feesten van het jaar aangeeft, met name Paaszondag. Naast de benodigde gereedschappen bouwde hij ook een tandwielfreesmachine, waarop het 10 miljoenste deel van de cirkel kan worden afgelezen, en een rekenmachine. De kathedraalklok werd ingehuldigd op oudejaarsavond 1842. Na zijn dood volgden Albert en Theodor Ungerer hem op. Een kleinzoon van Theodor (ook een Theodor) plande en bouwde 's werelds grootste astronomische klok in de kathedraal van Messina op Sicilië. De achterkleinzoon Tomi Ungerer werd net zo wereldberoemd als Schwilgué, zij het als graficus en schrijver.

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow